Podzim 2016 ― děti

Experimentální kurz pro uzavřenou skupinu cca 10letých dětí probíhal na podzim roku 2016 s určitou měrou improvizace. Studijní materiály byly stejné jako v běžném kurzu, 8-týdenní struktura kurzu zůstala zachována; náplň byla způsobem předání adaptována věku (změna slovník, způsob komunikace, zkrácení většiny cvičení asi na polovinu trvání).

Materiály ke cvičení