Květen―Červen 2019 ― Node5.cz #brainhack

Organizace

8-týdenní kurz podle standardního programu MBSR (viz Co je MBSR) povede Václav. Kurz bude mít následující průběh:

  1. přihlášení na kurz mailem či telefonicky (kontakt níže)
  2. individuální pohovor (možno telefonicky) před začátkem kurzu, cca 15-minutový;
  3. 8 skupinových setkání ve pondělky 6.5.−24.6.2019 v čase 17:30−20:00.
  4. celodenní den všímavosti v sobotu 15.6.2019 9-16h;
  5. individuální pohovor 1-2 měsíce po kurzu (možno telefonicky).

Samostatné denní cvičení (cca 45 minut, minimálně 5× za týden) je nedílnou součástí kurzu, na skupinových setkáních je pak prostor k jeho diskusi. Plná cena kurzu je 8.000 Kč (členové node5.cz mají cenu sníženou na 7.000 Kč, personál node5.cz, studenti, rodiče na rodičovské dovolené, samoživitelky, sociální a zdravotní pracovníci na 5.000 Kč), v případě finanční tísně či jiné obtížné situace je možné se individuálně domluvit na slevě kontaktujte nás.

Materiály ke cvičení

Účastníci dostanou výtisk pracovního sešitu. Zde budou postupně vyvěšované nahrávky k domácímu cvičení, případně další rozdávané materiály.

Místo

Skupinová setkání budou probíhat v node5.cz poblíž stanice metra Anděl. Adresa je Radlická 180/50, Praha 5.


Kontakt

Václava je možno kontaktovat (před kurzem, během kurzu i po kurze) na vaclav@lessstress.cz či na telefonu +420777576180.