Sebesoucit a laskavost

Kristin Neff

Zde se postupně objevují, s laskavým svolením autorky Kristin Neff, české verze vedených meditací rozvíjejících sebesoucit, laskavost (nejen) k sobě. Zde najdete původní anglické znění.

Laskavost (mettā)

20 min
mp3

Sebesoucit/laskavost

20 min
mp3

Změkčit, opečovat, dovolit

16 min
mp3

Ostatní

Kontakt s obtížným pocitem

13 min
mp3