Odkazy

1 Studijní

Jak nás všímavost posiluje

Existuje příběh, obvykle připisovaný Indiánům, který osvětluje různé způsoby, jak dávat pozor. Starší Indián mluví k dítěti a říká: mám v srdci dva bojující vlky. Jeden je plný strachu, pomsty, závisti, záště a klamu. Druhý vlk je laskavý, milující, štědrý, pravdomluvný a klidný. Dítě se ptá: který vlk boj vyhraje? Stařec řekne: ten, kterého krmím.

To neznamená, že se snažíme popřít, zranit či zabít toho vzteklého vlka. To bychom skončili v dlouhé bitvě, přičemž bychom toho vlka vlastním nepřátelstvím a strachem učinili mocnějším. Nenávidět toho vlka z nás okamžitě vysaje energii.

Místo toho dáváme vzteklému vlku klidnou pozornost a přestaneme věřit tomu, že vlk pro nás má odpovědi. Pokud to dokážeme, vlk si vedle nás lehne a už nebude nepřítelem.

Laskavému vlku pomáháme být silnější, živíme ho a podporujeme, abychom ho mohli následovat. Klidný vlk se může stát naším věrným průvodcem a ukazovat nám cestu skrz rozmanité životní zkušenosti. Pokojné či chaotické, příjemné či zklamávající zážitky mohou přicházet a odcházet, ale budeme s sebou mít skrz to všechno průvodce.

V tomto nám může všímavost pomoci. Umožňuje nám vidět naše myšlenky a pocity, když začínají. Je velká síla v tom vědět, co cítím, když to cítím. Vědět, na co myslím, když na to myslím.

S všímavostí si můžeme vybrat, co budeme posilovat a uvádět do praxe. A můžeme si vybrat, co budeme zlehka nechávat odejít. Nemusíme být vydaní napospas našim starým návykům, starým způsobům myšlení či bytí. V tomto jsme posíleni.

Je jen potřeba to cvičit.

Všímavost vs. Kongitivně-behaviorální terapie

(vysvětluje rozdílnost v přístupech; nejde o kritiku KBT)

Hrou na přetahovanou zkusíme znázornit rozdíl mezi mindfulness/všímavostí a kognitivně-behaviorální terapií (KBT, CBT). Tento mladík představuje negativní samomluvu.

Uvěření samomluvě. Řekni teď nějakou negativní samomluvu, prosím. „Jsi nula, nic neznamenáš“ Provazem si mě teď přitáhnul úplně k sobě, věřím tomu, nezpochybňuju to nijak, takže se stávám tou negativní samomluvou: že jsem nula, že nic neznamenám.

Změna náhledu. Když lidé začnou s terapií, tak s tou samomluvou mohou začít diskutovat a používají dovednosti, jak svůj náhled měnit (kognitivní restrukturace). Jedem. „Jsi nula, nic neznamenáš“„Ano, je pravda, že se tak občas cítím, ale měl jsem úspěšná období.“ „Jsi nula, nic neznamenáš“„Ano, občas se tak cítím, ale to neznamená, že v budoucnu nemůžu uspět. Někdy to může jít.“

Co se teď děje: aktivně měním svůj náhled, zpochybňuju, co mi negativní samomluva říká. Přetahujeme se spolu. Nenechám se automaticky přitáhnout, rozhodit se, přijmout, co mi říká.

Všímavost. Dalším krokem je všímavost: „Jsi nula, nic neznamenáš“„Hele, znova je tu ta myšlenka.“ A pouštím provaz. Nenechám se do toho vtáhnout. Uvědomuju si tu samomluvu, dám ji pozornost, rozpoznám ji, a nechám ji být.

Jsem ale člověk, takže po tom provaze budu pořád chňapat, kdykoliv se zase můžu lapit a uvěřit té samomluvě: „Jsi nula, nic neznamenáš“ Znova tu je myšlenka, že jsem nula; znovu provaz pustím: uvědomím si ji, pojmenuju si a nechám ji být.

Tohle je všímavost. Je za tím práce, stojí úsilí vytrénovat ten sval všímavosti. Nemusíme se ale pak přetahovat s myšlenkami. Jen si je uvědomím a nechám je být.

Odpor při meditaci

Klid. Neznamená být někde, kde není hluk, obtíže nebo námaha. Znamená být uprostřed toho všeho a přesto mít klid v srdci.

Komunikace

Komunikace je tématem sedmého týdne, kde se ji jen dotýkáme z pohledu všímavosti. Jedním ze směrů, jak téma komunikace prozkoumat, je koncept Nenásilné komunikace vypracovaný (a v reálných situacích, vč. válečných, využívaný) Marshallem Rosenbergem.

V češtině vyšlo několik překladů knih o nenásilné komunikaci v nakladatelství Portál. Chcete-li si rozšířit svou slovní zásobu k popisování potřeb a pocitů, doporučujeme stránku Cvičení s kartičkami potřeb a pocitů (nenasilnakomunikace.org), kde je i odkaz na procvičovací aplikaci na telefon.

Zde je vložený záznam úvodního semináře, který doporučujeme ke shlédnutí. Jde o důkladný studijní materiál, sledujte ho pozorně a po částech. Nevládnete-li angličtinou, můžete si zapnout slovenské titulky.

Zde je zajímavý neformální rozhovor s M. Rosenbergem (jen anglicky):

2 Literatura

Mindfulness

 • Jon Kabat-Zinn, Život samá pohroma – Jak čelit stresu, bolesti a nemoci použitím moudrosti těla a ducha, Jan Melvil Publishing, Praha 2016. (kosmas, bookdepository) Jedna ze základních publikací o MBSR, přímo od jejího autora; poprvé vyšla v roce 1990.

 • Mark Williams, Dan Penman: Všímavost − Jak najít klid v uspěchaném světě, Anag, Olomouc 2014. (kosmas, bookdepository) Bible programu MBCT (mindfulness-based cognitive therapy, zaměřený na prevenci relapsu do deprese), blízkého příbuzného MBSR. Představuje některé vědecké poznatky podepírající účinky meditace.

 • Judson Brewer: Život bez úzkostiJak se vymotat z úzkostných stavů a znovu se nadechnout, Audiolibrix 2022. (kosmas, bookdepository).

 • Vidyamala Burch, Dan Penman: Meditace pro zdraví, Grada 2015. (kosmasbookdepository) Kniha o překonávání chronické bolesti pomocí všímavosti. Autorka je na vozíku s chronickými bolestmi po autonehodě, založila program Breathworks; též napsala knihu Living Well with Pain and Illness — Žít dobře s bolestí a nemocí (bookdepository).

 • Eline Snelová, Klidně a pozorně jako žabka, BizBooks 2016. (kosmas, bookdepository) Jednoduchá cvičení všímavosti pro děti 5–12 let s rodiči (s nahrávkami).

 • Eline Snelová, Zachovejte klid, vaše žabka dospívá, BizBooks 2019. (kosmas, bookdepository) Pokračování žabky pro teenagery, i pro jejich rodiče; tentokrát cvičí každý z nich zvlášť.

Meditace všímavosti

 • Henepola Gunaratana, Jednoduchá meditace pro každého, Grada, Praha 2012. (kosmas, bookdepository) Překlad ceněné Mindfulness in Plain English; velmi prakticky orientovaná příručka. Diskutuje jak se postavit k různým problémům při meditaci, všímavost vs. koncentrace atd.

 • Dan Harris, O 10% šťastnější, Anag, Praha 2016. (angl. 10% Happier, HarperCollins, New York 2014). (kosmas, bookdepository) Skeptikova (reportér ABC News) cesta k meditaci. Podtitul „Jak jsem zkrotil hlas ve své hlavě, snížil stres bez ztráty efektivity a objevil schopnost opravdu pomoci sám sobě.“

 • Rick Hanson, Richard Mendius, Buddhův mozek, Anag 2013. (kosmas, bookdepository) Srozumitelně napsaný neurologický pohled na meditaci, proč a jak může být užitečná.

3 Organizace

 • mindful.cz - Centrum pro Mindfulness (MBSR a příbuzné programy v ČR)

 • Center for Mindfulness v Massachusetts, kde MBSR vzniklo a je dále zkoumáno a rozvíjeno.