Co je MBSR

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction; snižování stresu všímavostí) je strukturovaný 8-týdenní program vytvořený v roce 1979 na univerzitní klinice v Massachusetts; stojí za ním profesor psychologie Jon Kabat-Zinn a jeho kolegové. Původní cílovou skupinou byli pacienti s chronickými bolestmi, posléze se však účinnost prokázala na stresu s mnoha dalšími různými příčinami.

Výsledky kurzů MBSR byly první vlašťovkou akademického, vědeckého výzkumu „mindfulness“ v psychologii, a program MBSR je dále rozsáhle zkoumán a publikován v předních vědeckých žurnálech. Program se postupně masivně rozšířil zejména v USA a Západní Evropě, používá se běžně v (nejen) horních patrech managementu v byznysu, dokonce i armádě (viz např. článek „Meditující mariňáci“ v Respektu). V Německu je účast na MBSR částečně hrazená zdravotními pojišťovnami v rámci prevence. V češtině o MBSR vyšla kniha Williams, Penman: Všímavost (Melvil 2014) a Jon Kabat-Zinn: Život samá pohroma (Melvil 2016) − pro účast na kurzech však nejsou žádné předchozí znalosti třeba.

„Mindfulness“ (všímavost / bdělost / bdělá pozornost) není obvyklé vědomí toho, co je obsahem myšlenek / pocitů / tělesných počitků, ale naopak toho, že a jak tyto myšlenky / pocity / tělesné vjemy probíhají. Historicky vychází všímavost z buddhistické meditace vhledu (vipassanā).

Kurzy jsou určené pro ty, kdo:

  • hledají konstruktivní přístup ke stresu, pracovní či osobní povahy (přetížení, vztahové konflikty, melancholie, ztráta blízkého člověka, nemoc);
  • trpí symptomy stresu (vnitřní neklid, nespavost, migrény, vyčerpanost, úzkosti, podrážděnost) či se chtějí vyhnout jejich návratu;
  • se chtějí naučit pečovat o své nitro a vztahovat se k sobě i ostatním s uvědoměním a s laskavostí;
  • by rádi doplnili probíhající lékařskou či terapeutickou péči (nejedná se však o její náhradu).

Během kurzu se skrz cvičení účastníci učí všímat si stresu skrze jeho projevy (v těle, pocitech, mysli); jak začíná, jak a proč se často skrze automatické reakce dále zesiluje (např. myšlenková kolečka sebelítosti, strachu, negativního hodnocení sebe či ostatních), a jak s ním lze pracovat skrze všímavost. K tomu slouží různá na všímavost zaměřená cvičení (těla i mysli), která jsou v kurzu představená a dále cvičená samostatně doma, řízené diskuse vlastní zkušenosti ve skupině, teoretické vstupy a písemné materiály k tématu.

Standardní struktura je 8-týdenní. Je to 7 týdnů každodenního cvičení („formální“ cvičení ve vyhrazeném čase − 30−45 minut denně, podle nahrávek a dalších instrukcí; „neformální“ cvičení při běžných činnostech) všímavosti, kterými provází 8 společných kurzů (každý trvá asi 2.5h), kde je prostor pro reflexi zkušeností, nová cvičení atp. Jednotlivé kurzy na sebe navazují a jsou podporou pro každodenní cvičení.